znajdz nas na FB

Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii "Aronia Polska"

Ideą Zrzeszenia jest wzmocnienie pozycji plantatorów aronii na rynku, negocjowanie w ich imieniu korzystnych kontraktów z odbiorcami owoców, propagowanie i reklamowanie owoców i wszelkich produktów, które powstają z użyciem aronii (soki, przetwory owocowo-warzywne, kosmetyki, syropy, lekarstwa itp) m.in. przez:

  • współpracę i wzajemną pomoc we wszystkich zamierzeniach zbiorowych, pożytecznych dla rozwoju produkcji aronii;
  • popularyzację konsumpcji aronii czarnoowocowej;
  • organizowanie sprzedaży, przetwórstwa i dystrybucji owoców;
  • wpływanie na ustalanie warunków sprzedaży i cen skupu;
  • inicjowanie i udzielanie pomocy w zakładaniu uprawy;
  • prowadzenie fachowego poradnictwa dla plantatorów;
  • współudział w ustalaniu programów produkcji;
  • zapoznawanie członków z metodami i kierunkami produkcji w kraju i za granicą;
  • współpracę z organizacjami naukowymi w celu wykorzystania prac badawczych w produkcji.

Serdecznie zapraszamy plantatorów aronii do przyłączenia się do organizacji, a wszystkich entuzjastów owoców aronii czarnoowocowej zapraszamy do współpracy.
Deklaracja członkowska
KONTAKT                            
Copyright © 2016 "Aronia Polska". All rights reserved.